ร่วมงานกับเรา

Compensation & Benefit (Assistant Manager / Manager) 1 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง

Compensation & Benefit (Assistant Manager / Manager)


go, as one of the best HR and payroll outsourcing services providers in Thailand, we have provided HRIS solutions and services to our customers throughout Thailand and other ASEAN countries, our services help Human Resources People and their organizations manage their payroll and HR administration works effectively. We are seeking an experienced Compensation & Benefit Assistant Manager / Manager) who is looking for new challenges and achievement in his/her career.

 

Job Description:-

 • Responsible for monitoring and managing calculation and process of clients’payroll, benefit and welfare administration works
 • Establish good business relationship with customers
 • Review and verify payroll calculation results to ensure the completeness and correctness of payroll process within a timeframe
 • Coordinate with clients, government offices (Revenue Department, Social Security Office) and all concerned parties

 

Qualifications:- 

 • Male/Female
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources Management, or related fields
 • Minimum 6 years of working experience in payroll processing, compensation management and benefit administration works
 • Knowledge in Personal Withholding Income Tax, Social Security Fund, Provident Fund and labor laws are required
 • Good command of English both written and spoken
 • Good attitude and team player
 • Able to work well under pressure
 • Energetic and service- minded person
 • Computer literacy (Ms office, Word, Excel) is an essential


สมัครงาน

Programmer 1 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง

Programmer

 


go, as one of the best HR and payroll outsourcing services providers in Thailand, we are now enhancing our Human Capital Management System to power our HR services and solutions that help our customers throughout Thailand and other ASEAN countries manage their payroll and HR administration works effectively. We are seeking an experienced Programmer who is looking for new challenges and achievement in his/her career.

 

Job Descriptions :


 • Design and develop component to increase ability of Web Application
 • Execute code builds to test and production environments
 • Collaborate with implementation, operation and marketing teams for requirements and implementation
 • Provide testing, documentation, training, and support to concerned parties
 • Maintain documentation per company standards

 

Qualifications :


 • Bachelors Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, or other related fields
 • Full Stack Developer with at least 2 yearsexperience in programing by using Node.JS and Express.JS
 • Understanding in design Component-Based and Component Lifecycle of React JS
 • Understanding of object-oriented software engineering
 • Excellent complex problem solving and critical thinking skills
 • Working knowledge of MySQL and MSSQL Server
 • Familiar command of spoken and written English

สมัครงาน

Mobile Developer 1 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง

Mobile Developer

 

go, as one of the best HR and payroll outsourcing services providers in Thailand, we are now enhancing our Human Capital Management System to power our HR services and solutions that help our customers throughout Thailand and other ASEAN countries manage their payroll and HR administration works effectively. We are seeking an experienced Mobile Developer who is looking for new challenges and achievement in his/her career.

 

Job Descriptions:

 • Develop and implement the source code to develop mobile apps and programs for both iOS and Android
 • Design prototype applications
 • Developing Application Programming Interfaces (APIs) to support mobile functionality
 • Maintain mobile apps and programs in accordance to the predefined rules
 • Collaborate with implementation, operation and marketing teams for requirements and implementation.
 • Provide testing, documentation, training, and support to concerned parties
 • Maintain documentation per company standards


Qualifications:

 • Bachelors Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or other related field
 • At least 2 yearsexperience in developing iOS and Android applications (experience in both iOS and Android will be advantage)
 • Experience in Java/ Kotlin, or Swift / Objective C
 • Experience in Node.JS, PHP, Laravel PHP Framework, JSON, C++/C#, MySQL, MSSQL
 • Experience in GIT / Github repositories, open source tools & technologies
 • Good working knowledge and understanding the differences between multiple delivery platforms such as smartphones, tablets and desktop
 • Knowledge of Bootstrap UI Framework, Ajax, JQuery, ORACLE and JAVA will be advantage
 • Familiar command of spoken and written English 

สมัครงาน

Compensation & Benefit (Officer) 1 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง

Compensation & Benefit Officer

 

go, as one of the best HR and payroll outsourcing services providers in Thailand, we have provided HRIS solutions and services to our customers throughout Thailand and other ASEAN countries, our services help Human Resources People and their organizations manage their payroll and HR administration works effectively. We are seeking an experienced Compensation & Benefit Officer who is looking for new challenges and achievement in his/her career.

 

Job Description:-

 • Responsible for overall payroll processing works including time attendance, overtime and payment process
 • Perform calculation of time attendance , overtime and leave records
 • Ensure the completeness and correctness of payroll process within a time frame
 • Coordinate with government offices (Revenue Department, Social Security Office) and all concerned parties

 

Qualifications:- 

 • Male/Female
 • Bachelors Degree in Human Resources Management, or related fields
 • 1 -2 years of working experience in payroll processing, compensation management and benefit administration works
 • Knowledge in Personal Income tax, Social Security Fund, Provident Fund and labor laws are required
 • Fair communication in English
 • Good attitude and team player
 • Able to work well under pressure
 • Energetic and service-minded person
 • Computer literacy (Ms office, Word, Excel) is an essential

  สมัครงาน

  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 1 ปี) 1 ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ
  1. ชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. - ปวส. ทุกสาขา
  3. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน