ทำไมเลือก go?

ทำไมเลือก go?

ทางเลือกที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสำหรับโซลูชั่น ในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล (HRM) เต็มรูปแบบ และครบวงจรเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรให้สามารถมุ่งเน้นธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่

บริการของเรา

go ให้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) การบริหารจัดการงานธุรการ และสวัสดิการบุคคล รวมถึงระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (Web-based ESS & HCM)

ประสบการณ์ทีมงาน

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีความสามารถ และประสบการณ์เกือบ 30 ปี ทำให้เราดูแลงานให้กับท่านแบบ 360 องศาได้อย่างมืออาชีพ

ความปลอดภัยของข้อมูล

มั่นใจได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นรายแรกในประเทศไทยสำหรับธุรกิจ Outsourcing (ปี 2009)

แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ด้วยแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของ "go" ซึ่งประกอบไปด้วย การเก็บสำรองข้อมูลของลูกค้า และการจัดเตรียมสถานที่ทำงานสำรอง ท่านจึงมั่นใจได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น go จะสามารถให้บริการท่านได้อย่างต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลของ "go" ถูกออกแบบ และติดตั้งด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการรับประกันว่า ข้อมูลที่สำคัญของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ศูนย์ข้อมูลของ go ถูกออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • กำแพงกันไฟ
 • ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้นสำหรับห้อง Server โดยฉพาะ
 • ระบบตรวจจับควันไฟ และสัญญาณเตือนไฟ
 • ระบบดับเพลิง FM200 ที่ปลอดภัยกับมนุษย์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • สัญญาณเตือนความผิดปกติของระบบด้วย SMS
 • เครื่องจ่ายไฟสำรอง (UPS)

ทำไมเลือก go?

ทางเลือกที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ สำหรับโซลูชั่น ในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล (HRM) เต็มรูปแบบ และครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรให้สามารถมุ่งเน้นธุรกิจหลักได้สำเร็จ

บริการของเรา

go ให้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) การบริหารจัดการงานธุรการ และสวัสดิการบุคคล รวมถึงระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (Web-based ESS & HCM)

ประสบการณ์ทีมงาน

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีความสามารถ และประสบการณ์เกือบ 30 ปี ทำให้เราดูแลงานให้กับท่านแบบ 360 องศาได้อย่างมืออาชีพ

ความปลอดภัยของข้อมูล

มั่นใจได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 :การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นรายแรกในประเทศไทยสำหรับธุรกิจ Outsourcing (ปี 2009)

แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ ด้วยแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของ “go” ซึ่งประกอบไปด้วย การเก็บสำรองข้อมูลของลูกค้า และการจัดเตรียมสถานที่ทำงานสำรอง ท่านจึงมั่นใจได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น go จะสามารถให้บริการท่านได้อย่างต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลของ "go" ถูกออกแบบ และติดตั้ง ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการรับประกันว่า ข้อมูลที่สำคัญของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ศูนย์ข้อมูลของ go ถูกออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • กำแพงกันไฟ
 • ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้นสำหรับห้อง Server โดยฉพาะ
 • ระบบตรวจจับควันไฟ และสัญญาณเตือนไฟ
 • ระบบดับเพลิง FM200 ที่ปลอดภัยกับมนุษย์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • สัญญาณเตือนความผิดปกติของระบบด้วย SMS
 • เครื่องจ่ายไฟสำรอง (UPS)