บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

ที่อยู่

อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 161/1 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น.

ทำไมเลือก go?

โซลูชั่นในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล (HRM) เต็มรูปแบบ ทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) การบริหารจัดการงานธุรการ และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (Web-based Employee Self-Service & Human Capital Management)

ลูกค้าของเรา

ความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการชั้นนำ ที่เลือกใช้บริการของ go เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นในเป้าหมายหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการให้บริการแก่พนักงานมากกว่า 85,000 คน และองค์กรต่าง ๆ กว่า 300 บริษัท