บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์
เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น.

ทำไมเลือก go?

โซลูชั่นในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล (HRM) เต็มรูปแบบ ทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) การบริหารจัดการงานธุรการ และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (Web-based Employee Self-Service & Human Capital Management)

ลูกค้าของเรา

ความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการชั้นนำ ที่เลือกใช้บริการของ go เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นในเป้าหมายหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการให้บริการแก่พนักงานมากกว่า 85,000 คน และองค์กรต่าง ๆ กว่า 300 บริษัท