17 พฤษภาคม 2561

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร จัดสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1/ 2561

17 พฤษภาคม 2561

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร จัดสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1/ 2561

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA)จัดสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1/ 2561  

 สารพันปัญหาแรงงาน ท่านถาม-เราตอบ และ HR For Non HR การบริหารคนของผู้จัดการสายงาน

 วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่:วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม  2561 สถานที่ห้องแสนสุข 1,2 โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ โดยมีบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัดเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์