18 มกราคม 2564

วารสาร ประจำเดือนมกราคม 2564

18 มกราคม 2564

วารสาร ประจำเดือนมกราคม 2564

ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 

 ประกันสังคม ส่งมอบของขวัญแก่ผู้ประกันตน 

  • ปรับเพิ่มเงินสมทบบุตรเป็นเดือนละ 800 บาท
  • ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็นแบบเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อครั้ง
  • ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์เป็น 5 ครั้ง รวม 1,500 บาท
  • ปรับลดเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือนเหลือ 3%

      โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 กรมสรรพากรปรับรูปแบบเว็บไซต์ "เข้าถึงงาน สบายตา เป็นสากล" เพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบออนไลน์

 ลดหย่อนภาษี 2563 ใช้อะไรได้บ้าง?

       ค่าใช้จายส่วนตัว

       ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและการลงทุน

       ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

       เงินบริจาค

       ค่าลดหย่อนตามมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

 "คนละครึ่ง" ไม่ต้องเสียภาษี


ข้อมูลข่าวสาร การอัพเดตข้อกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานเงินเดือน go เป็นผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษี เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการจ่ายเงินเดือนแทนคุณ เพื่อช่วยให้คุณประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา go ช่วยให้คุณบริการจัดการให้บริษัทคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นและลดความเสี่ยงของการปฏิบัติไม่ถูกกฎระเบียบ

สอบถามเพิ่มเติม

 02-651-9575

 krit.k@generaloutsourcing.co.th

 www.generaloutsourcing.co.th