29 มิถุนายน 2564

ด่วน! ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90-91 ช่องทางออนไลน์ หมดเขต 30 มิ.ย. 64

29 มิถุนายน 2564

ด่วน! ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90-91 ช่องทางออนไลน์ หมดเขต 30 มิ.ย. 64

 จากมติล่าสุดของกระทรวงการคลังที่มีมติ ‘ขยายเวลายื่นแบบภ.ง.ด.90-ภ.ง.ด.91’ 


ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 โดยสามารถยื่นแบบฯ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 


หรือ คลิก www.rd.go.th โดยจะได้รับยกเว้นการชำระค่าปรับและเงินเพิ่มเช่นกัน


ซึ่งการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) สามารถทำได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย


และรวดเร็วกว่า ลดการแพร่ระบาดของไวรัสได้อีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็ใกล้สิ้นสุดเวลาแล้ว และหากยื่นแบบฯ หลังวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป 


จะต้องเสียค่าปรับ และเงินเพิ่ม สำหรับผู้ที่มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป


และยื่นแบบก่อนหมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 2564 สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด 


และผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนได้ด้วยตนเองจากระบบ


MyTax Account ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมดที่ลิงก์นี้ 

https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline


ข่าวสารดีแบบนี้ พร้อมอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว


ในแวดวงออฟฟิศและการทำงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


 Website : https://www.generaloutsourcing.co.th/


 Tel : 02-651-9575


 Facebook : general outsourcing