ระบบบริหารงานธุรการ บุคคลออนไลน์

    go on+ บริการระบบ Employee Self Service (ESS) เว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการงานธุรการบุคคล โดดเด่นด้วยการออกแบบ และรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงานในการจัดการงานธุรการบุคคลขององค์กร นอกจากนี้ยังเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรสมัยใหม่ ตอบรับความต้องการของพนักงานในยุคปัจจุบัน 

ด้วยระบบ Work Flow ประสิทธิภาพสูง ทำให้การจัดการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขอ และการอนุมัติ การลา ค่าล่วงเวลา การเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ การขอหนังสือรับรอง และงานธุรการบุคคลอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายสำหรับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขอ และอนุมัติรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ go on+ พร้อมด้วยอีเมล์แจ้งเตือนสถานะ ช่วยกำจัดแบบฟอร์ม และงานเอกสารที่วุ่นวายให้หมดไป

    โซลูชั่นการให้บริการ go on+ สามารถให้บริการในรูปแบบของ Application Share Services ซึ่งองค์กรไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบใด ๆ ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ IT ราคาแพง จึงทำให้การลงทุน และค่าใช้จ่ายต่ำ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้งานบริการของเราได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเบราซ์เซอร์ เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Safari ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ go on+ และข้อมูลพนักงานจะถูกติดตั้งอยู่ใน เครือข่าย ของ go โดยการใช้งานผ่าน secured http (HTTPS) และด้วยการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 คุณจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล