บริการการจัดการ ข้อมูลเข้า / ออกงานและค่าล่วงเวลา

การจัดการข้อมูลเวลาล่วงเวลาที่สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และการประมวลผลค่าล่วงเวลา และเวลาทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนโยบายขององค์กรได้ เข้า/ออกงาน และค่าล่วงเวลาพนักงานเป็นหนึ่งในเรื่องวุ่นวายที่สุดของงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงงานที่มีพนักงานหลายคน และทำงานหลายกะ ทำให้องค์กรต้องเสียเจ้าหน้าที่ และเวลาในการจัดการงานดังกล่าว แต่ด้วยความเชี่ยวชาญ และระบบงานที่พร้อมของ go การบริหารจัดการเวลาเข้า/ออกงาน และค่าล่วงเวลาจึงไม่เป็นปัญหาแก่องค์กรของคุณ

ระบบงานของเราสามารถรองรับเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกรูปแบบ หน่วยงานสามารถตรวจสอบเวลาของพนักงานได้ทันที รวมถึงมีขั้นตอนในการขอ และอนุมัติค่าล่วงเวลา

การให้บริการ

  • การรับข้อมูลเวลาเข้าออกงานจาก เครื่องบันทึกเวลา
  • การรับข้อมูลและบันทึกการขอล่วงเวลา หรือการจัดการผ่านระบบ OT Online หรือเอกสารขอล่วงเวลา
  • การรับข้อมูล และบันทึกข้อมูลการลา หรือการจัดการผ่านระบบ Leave Online หรือเอกสารใบลา
  • การประมวลผลสถิติ การขาดงาน การเข้างานสาย ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ค่ากะ ค่าเวร เบี้ยขยัน เป็นต้น