สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน

วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ช่วยเติมเต็มความต้องการ และแก้ปัญหาการเงินให้แก่พนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นในการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยองค์กรไม่ต้องแบกรับภาระ และไม่มีความเสี่ยงใด ๆ  

go จะช่วยจัดหาเงินกู้ให้แก่พนักงานด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ อีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณอัตราผ่อนชำระ และการคำนวณหักเงินเดือน และการติดตามเงิน ทำให้หน่วยงานของคุณไม่ต้องมีภาระงานเพิ่มเติมใด ๆ และยังสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจ สร้างความสุขให้แก่พนักงานของท่านได้อีกด้วย

üพนักงานประจำบริษัท

üอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

üอายุ 25 - 5ปีบริบูรณ์

üเงินได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

üอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ลดต้นลดดอก

üวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน300,000 บาท 

üระยะเวลาผ่อนชำระ 12 - 36 เดือน